Grafická verzia

RK INLINECENTER, o. z.

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Šimko Daniel
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: rýchlokorčuľovanie
Odvetvia: rýchlokorčuľovanie
Príslušný k: RK INLINECENTER, o. z.
ID zdrojovej evidencie: 42109221
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.10.2016
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (1.3.2018)
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: 21.2.2021
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Áno