Grafická verzia

Ábel Adam

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Ábel Adam
Druh športovej činnosti: Inštruktor
Šport: iný šport
Názov športovej činnosti: kulturistika
Príslušný k: Sekcia štátnej starostlivosti o šport
ID zdrojovej evidencie: starý IS
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 3.10.2016
Ukončenie činnosti: -