Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Weichpart Teo
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: FC JUVENTUS ŽILINA
ID zdrojovej evidencie: 1394344
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 24.8.2017
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 10.10.2020
Dátum poslednej úhrady príspevku: 30.7.2021
Športovec je športovým talentom: Nie