Grafická verzia

"TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA - FUTBALOVÝ KLUB STARÁ HALIČ"

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Berkiová Viktória
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: "TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA - FUTBALOVÝ KLUB STARÁ HALIČ"
ID zdrojovej evidencie: 1404587
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 31.5.2018
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 20.6.2021
Dátum poslednej úhrady príspevku: 9.7.2021
Športovec je športovým talentom: Nie