Grafická verzia

"Futbalový klub SMRDÁKY"

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Škojec Rastislav
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: "Futbalový klub SMRDÁKY"
ID zdrojovej evidencie: 1054226
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 29.7.2008
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 18.6.2023
Dátum poslednej úhrady príspevku: 24.7.2023
Športovec je športovým talentom: Nie