Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Adámek Klaudius
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: Športový klub 2011
ID zdrojovej evidencie: 1066427
Právny titul: zmluva o amatérskom vykonávaní športu
Začiatok činnosti: 10.8.2011
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 29.8.2018
Dátum poslednej úhrady príspevku: 29.8.2018
Športovec je športovým talentom: Nie