Grafická verzia

Ábel Zoltán

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Ábel Zoltán
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: Mestský športový klub Želiezovce
ID zdrojovej evidencie: 1075872
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.4.1993
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 2.7.2023
Športovec je športovým talentom: Nie