Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Šima Dušan
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: TJ Veľké Držkovce
ID zdrojovej evidencie: 1162141
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 4.3.2016
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 19.9.2021
Dátum poslednej úhrady príspevku: 23.7.2021
Športovec je športovým talentom: Nie