Grafická verzia

TJ Družstevník Kšinná

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Sečanský Ján
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: TJ Družstevník Kšinná
ID zdrojovej evidencie: 1162363
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 20.8.2002
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 10.6.2018
Dátum poslednej úhrady príspevku: 4.8.2019
Športovec je športovým talentom: Nie