Grafická verzia

TJ Veľké Držkovce

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Ševčík Martin
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: TJ Veľké Držkovce
ID zdrojovej evidencie: 1165830
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 12.8.2015
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 19.9.2021
Dátum poslednej úhrady príspevku: 23.7.2021
Športovec je športovým talentom: Nie