Grafická verzia

Bôžik Vladimír

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Bôžik Vladimír
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: "Futbalový klub SMRDÁKY"
ID zdrojovej evidencie: 1166369
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 31.7.2017
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 17.7.2021
Dátum poslednej úhrady príspevku: 13.7.2021
Športovec je športovým talentom: Nie