Grafická verzia

Abrhan Michal

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Abrhan Michal
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: Obecný futbalový klub OFK HUL
ID zdrojovej evidencie: 1222726
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 30.1.2018
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 11.6.2023
Dátum poslednej úhrady príspevku: 4.8.2023
Športovec je športovým talentom: Nie