Grafická verzia

Viola Tibor

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Viola Tibor
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: Telovýchovná jednota Dynamo Blatná na Ostrove
ID zdrojovej evidencie: 1345476
Právny titul: zmluva o amatérskom vykonávaní športu
Začiatok činnosti: 9.4.2014
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 20.5.2018
Dátum poslednej úhrady príspevku: 21.8.2018
Športovec je športovým talentom: Nie