Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Krajčiová Nela
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: thajský box
Odvetvia: thajský box
Príslušný k: "ASSASSIN"
ID zdrojovej evidencie: SMTAC002130
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.1.2016
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 1.9.2023
Športovec je športovým talentom: Nie