Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Ábel Matúš
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: TJ Nové Sady
ID zdrojovej evidencie: 1387166
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 28.4.2017
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 19.10.2019
Dátum poslednej úhrady príspevku: 6.8.2020
Športovec je športovým talentom: Nie