Grafická verzia

Abogan Olutosin Olumide

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Abogan Olutosin Olumide
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: TJ Sokol Borský Mikuláš
ID zdrojovej evidencie: 1389300
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 26.7.2017
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 17.7.2021
Dátum poslednej úhrady príspevku: 10.7.2021
Športovec je športovým talentom: Nie