Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Halmo Andrej
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: TJ Veľké Držkovce
ID zdrojovej evidencie: 1406572
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 31.7.2018
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 14.8.2021
Dátum poslednej úhrady príspevku: 31.7.2021
Športovec je športovým talentom: Nie