Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Dudáš Peter
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: "TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA - FUTBALOVÝ KLUB STARÁ HALIČ"
ID zdrojovej evidencie: 1300364
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 16.10.2008
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 6.6.2021
Dátum poslednej úhrady príspevku: 9.7.2021
Športovec je športovým talentom: Nie