Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Jašš Martin
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: "AMATÉRSKE ŠPORTOVÉ ZDRUŽENIE SOKOL"
ID zdrojovej evidencie: 1144358
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 17.3.1998
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 20.9.2020
Dátum poslednej úhrady príspevku: 16.7.2021
Športovec je športovým talentom: Nie