Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Pliška Ján
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: TJ Vyšné Remety
ID zdrojovej evidencie: 1323953
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 23.8.2012
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 4.6.2023
Dátum poslednej úhrady príspevku: 30.8.2023
Športovec je športovým talentom: Nie