Grafická verzia

"AMATÉRSKE ŠPORTOVÉ ZDRUŽENIE SOKOL"

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Ištoňa Ján
Dátum narodenia: 30.6.2004
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: "AMATÉRSKE ŠPORTOVÉ ZDRUŽENIE SOKOL"
ID zdrojovej evidencie: 1341829
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 27.9.2013
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 1.6.2019
Dátum poslednej úhrady príspevku: 7.8.2019
Športovec je športovým talentom: Nie