Grafická verzia

"AMATÉRSKE ŠPORTOVÉ ZDRUŽENIE SOKOL"

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Sontag Filip
Dátum narodenia: 23.2.2004
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: "AMATÉRSKE ŠPORTOVÉ ZDRUŽENIE SOKOL"
ID zdrojovej evidencie: 1342313
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 8.10.2013
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 13.10.2018
Dátum poslednej úhrady príspevku: 22.7.2018
Športovec je športovým talentom: Nie