Grafická verzia

Wagnerová Emma

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Wagnerová Emma
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: Obecný športový klub Somotor
ID zdrojovej evidencie: 1355873
Právny titul: zmluva o amatérskom vykonávaní športu
Začiatok činnosti: 26.9.2014
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 28.10.2017
Dátum poslednej úhrady príspevku: 19.8.2018
Športovec je športovým talentom: Nie