Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Pešta Dominik
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: "AMATÉRSKE ŠPORTOVÉ ZDRUŽENIE SOKOL"
ID zdrojovej evidencie: 1368283
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 14.9.2015
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 29.5.2021
Dátum poslednej úhrady príspevku: 9.8.2021
Športovec je športovým talentom: Nie