Grafická verzia

TJ Vyšné Remety

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Gavula Xaver
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: TJ Vyšné Remety
ID zdrojovej evidencie: 1382416
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 20.9.2016
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 14.10.2023
Dátum poslednej úhrady príspevku: 17.7.2023
Športovec je športovým talentom: Nie