Grafická verzia

Bachleda Daniel

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Bachleda Daniel
Druh športovej činnosti: Tréner
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: Slovenský futbalový zväz
ID zdrojovej evidencie: 1153592
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 11.7.2000
Ukončenie činnosti: -