Grafická verzia

1. JUDO KLUB PRIEVIDZA

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Klopan Ivan
Druh športovej činnosti: Tréner
Šport: judo
Odvetvia: -
Príslušný k: 1. JUDO KLUB PRIEVIDZA
ID zdrojovej evidencie: 12639
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 16.5.1987
Ukončenie činnosti: -