Grafická verzia

1. JUDO KLUB PRIEVIDZA

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Izák Peter
Druh športovej činnosti: Športový rozhodca
Šport: judo
Odvetvia: -
Príslušný k: 1. JUDO KLUB PRIEVIDZA
ID zdrojovej evidencie: 1157
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.3.1998
Ukončenie činnosti: -