Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Izák Peter
Druh športovej činnosti: Tréner
Šport: judo
Odvetvia: -
Príslušný k: 1. JUDO KLUB PRIEVIDZA
ID zdrojovej evidencie: 1157
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.1.1984
Ukončenie činnosti: -