Grafická verzia

Ábel Peter

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Ábel Peter
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: šach
Odvetvia: šach
Príslušný k: Šachový klub Kúpele Piešťany
ID zdrojovej evidencie: 329
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.1.2015
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 7.8.2021
Dátum poslednej úhrady príspevku: 28.5.2021
Športovec je športovým talentom: Nie