Grafická verzia

Šalát Dominik

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Šalát Dominik
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: judo
Odvetvia: judo
Príslušný k: Slovenský zväz Judo
ID zdrojovej evidencie: 12082
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 19.1.2016
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 1.2.2017
Športovec je športovým talentom: Nie