Grafická verzia

Blaha František

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Blaha František
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: judo
Odvetvia: judo
Príslušný k: Slovenský zväz Judo
ID zdrojovej evidencie: 13646
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 19.12.2017
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 26.1.2018
Športovec je športovým talentom: Nie