Grafická verzia

1. JUDO KLUB PRIEVIDZA

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Kubásek Lubomir
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: judo
Odvetvia: judo
Príslušný k: 1. JUDO KLUB PRIEVIDZA
ID zdrojovej evidencie: 12515
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 31.10.2016
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 31.1.2018
Športovec je športovým talentom: Nie