Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Žigo Štefan
Druh športovej činnosti: Funkcionár
Príslušný k: Telovýchovná jednota Družstevník Žlkovce
ID zdrojovej evidencie: 1389465
Názov funkcie: Funkcionár
Štatutárny orgán: Nie
Právny titul: zmluva o výkone činnosti športového odborníka
Začiatok činnosti: 27.7.2017
Ukončenie činnosti: -