Grafická verzia

Žigo Štefan

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Žigo Štefan
Druh športovej činnosti: Iný športový odborník
Názov druhu odbornej činnosti: Vedúci družstva / Tímový manažér
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: Telovýchovná jednota Družstevník Žlkovce
ID zdrojovej evidencie: 1389465
Právny titul: zmluva o výkone činnosti športového odborníka
Začiatok činnosti: 27.7.2017
Ukončenie činnosti: -