Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Wallner Tibor
Druh športovej činnosti: Funkcionár
Príslušný k: Futbalový klub Lamač
ID zdrojovej evidencie: 1390518
Názov funkcie: Funkcionár
Štatutárny orgán: Nie
Právny titul: zmluva o výkone činnosti športového odborníka
Začiatok činnosti: 6.8.2017
Ukončenie činnosti: -