Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Wallner Tibor
Druh športovej činnosti: Iný športový odborník
Názov druhu odbornej činnosti: Videotechnik
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: Futbalový klub Lamač
ID zdrojovej evidencie: 1390518
Právny titul: zmluva o výkone činnosti športového odborníka
Začiatok činnosti: 6.8.2017
Ukončenie činnosti: -