Grafická verzia

"DRUŽSTEVNÍK" FRANKOVÁ

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Krišanda Ondrej
Dátum narodenia: 8.5.1983
Druh športovej činnosti: Iný športový odborník
Názov druhu odbornej činnosti: Vedúci družstva / Tímový manažér
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: "DRUŽSTEVNÍK" FRANKOVÁ
ID zdrojovej evidencie: 1307899
Právny titul: zmluva
Začiatok činnosti: 30.1.2012
Ukončenie činnosti: -