Grafická verzia

Bachleda Daniel

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Bachleda Daniel
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futsal
Príslušný k: 4FSC, o.z.
ID zdrojovej evidencie: 1153592
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 8.9.2014
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 25.4.2015
Dátum poslednej úhrady príspevku: 30.7.2021
Športovec je športovým talentom: Nie