Grafická verzia

Adam Alexander

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Adam Alexander
Druh športovej činnosti: Iný športový odborník
Názov druhu odbornej činnosti: Videotechnik
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: Telovýchovná jednota Slovan Modrý Kameň
ID zdrojovej evidencie: 1331961
Právny titul: zmluva o výkone činnosti športového odborníka
Začiatok činnosti: 19.4.2013
Ukončenie činnosti: -