Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Ábel Juraj
Druh športovej činnosti: Hlavný usporiadateľ
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: Športový klub Vrakuňa Bratislava
ID zdrojovej evidencie: 1391774
Právny titul: zmluva o výkone činnosti športového odborníka
Začiatok činnosti: 13.8.2017
Ukončenie činnosti: -