Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Jochec Lukáš
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: 1. KŠK Žilina
ID zdrojovej evidencie: 1413706
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 20.9.2018
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 12.10.2019
Dátum poslednej úhrady príspevku: 7.9.2021
Športovec je športovým talentom: Nie