Grafická verzia

"FC Nový Život"

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Skuby Gábor
Dátum narodenia: 1.7.1988
Druh športovej činnosti: Iný športový odborník
Názov druhu odbornej činnosti: Fyzioterapeut
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: "FC Nový Život"
ID zdrojovej evidencie: 1166275
Právny titul: zmluva
Začiatok činnosti: 2.7.2003
Ukončenie činnosti: -