Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Žigrai Dávid
Druh športovej činnosti: Usporiadateľ
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: Obecný športový klub Mojzesovo
ID zdrojovej evidencie: 1263241
Právny titul: zmluva o výkone činnosti športového odborníka
Začiatok činnosti: 13.8.2011
Ukončenie činnosti: -