Grafická verzia

Bachleda Daniel

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Bachleda Daniel
Druh športovej činnosti: Iný športový odborník
Názov druhu odbornej činnosti: Vedúci družstva / Tímový manažér
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: FK Inter Bratislava a. s.
ID zdrojovej evidencie: 1153592
Právny titul: zmluva o výkone činnosti športového odborníka
Začiatok činnosti: 11.7.2000
Ukončenie činnosti: -