Grafická verzia

Pillár Pavol

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Pillár Pavol
Druh športovej činnosti: Iný športový odborník
Názov druhu odbornej činnosti: Lekár / Zdravotník
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: 1. KŠK Žilina
ID zdrojovej evidencie: 1398874
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 15.9.2017
Ukončenie činnosti: -