Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Zelinka Martin
Druh športovej činnosti: Iný športový odborník
Názov druhu odbornej činnosti: Lekár / Zdravotník
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: MŠK Púchov s.r.o.
ID zdrojovej evidencie: 1400641
Právny titul: zmluva o výkone činnosti športového odborníka
Začiatok činnosti: 12.10.2017
Ukončenie činnosti: -