Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Birkuš Michal
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: judo
Odvetvia: judo
Príslušný k: Judo San Kysucké Nové Mesto
ID zdrojovej evidencie: 13478
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 8.10.2017
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 31.1.2018
Športovec je športovým talentom: Nie