Grafická verzia

1. JUDO CLUB PEZINOK

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Husár Patrik
Dátum narodenia: 29.10.2010
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: judo
Odvetvia: judo
Príslušný k: 1. JUDO CLUB PEZINOK
ID zdrojovej evidencie: 14103
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 14.2.2018
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 19.2.2018
Športovec je športovým talentom: Nie