Grafická verzia

1. JUDO CLUB PEZINOK

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Pindják Peter
Dátum narodenia: 19.6.2008
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: judo
Odvetvia: judo
Príslušný k: 1. JUDO CLUB PEZINOK
ID zdrojovej evidencie: 12613
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 20.1.2017
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 24.1.2017
Športovec je športovým talentom: Nie